5 Faktaa henkilöstön sitoutumisesta

Sitoutunut henkilöstö?
24 - elokuun - 2016 Matti Niemistö

Sitoutuminen ja työtyytyväisyys korreloivat

Näin ainakin väitetään Steelcasen julkaisemassa, henkilöstön sitoutumista koskevassa tutkimuksessa. Tulokset eivät sinällään yllätä. Ihan maalaisjärjelläkin ajateltuna tuntuu luonnolliselta, että sitoutuminen ja työtyytyväisyys kulkevat käsi kädessä. Gallup Research on jo vuosia raportoinut samansuuntaisia tuloksia omien kansainvälisten tutkimustensa pohjalta.  Tutkimuksen mukaan 10 työntekijästä:

  • 1 on erittäin sitoutunut ja erittäin tyytyväinen  ( 13% )
  • 2 on sitoutuneita ja tyytyväisiä ( 21% )
  • 3 möllöttää neutraalisti keskellä ( 29% )
  • 3 on jokseenkin ei-sitoutuneita ja tyytymättömiä ( 26% )
  • 1 on aktiivisen ei-sitoutunut ja erittäin tyytymätön ( 11% )

Autonomia työssä sitoututtaa

Sitoutuneimmat työntekijät löytyvät organisaatioista, joissa heillä on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa työnsä sisältöön ja tapaan millä sitä tehdään. Kaksi suuntainen, avoin ja reaaliaikanen tiedonkulku yrityksen tilanteesta koetaan sitoutumista lisääväksi tekijäksi. Samoin mahdollisuus avoimesti tuoda ideoitaan esiin ja tehdä päätöksiä parhaista työskentelytavoista.

Mobiililaitteet vielä tuloillaan

Vaikka henkilökohtaisessa elämässä puhellimet ja tabletit jo dominoivat, niin työelämässä mobiliteetti on vielä takaa-ajajan paikalla 2:1. Silti mobiililaitteet nähdään mahdollistajana useilla työpaikoilla, varsinkin liikkumista ja nopeaa kommunikointia vaativissa työyhteisöissä. Kun ottaa huomioon ihmisten muuttavat työskentelytavat ja teknologiakehityksen vauhdin, on monissa organisaatioissa lienee paikallaan arvioida digistrategiaa todenteolla tulevina vuosina.

Perinteiset toimintamallit jyrää (vielä)

Työpaikkojen suunnittelu ja henkilöstön työhön liittyvät kokemukset vaihtelevat suuresti, jopa naapurimaiden välillä. Lähes 2/3 työntekijöistä kertoo työskentelevänsä joko omasta tai jaetusta toimistosta käsin. Täysin avoimia toimitilaratkaisuja on melkein 25% työpaikoista. Merkittävä määrä sinällään mutta ei vielä normi. Mielenkiintoista nähdä miten uudet toimitilakonseptit kuten WeWork vaikuttavat asiaan tulevina vuosina.

Kulttuurisidonnaisuus vaikuttaa

Länsimaissa riittää mietittävää. Tutkimuksen mukaan nimittäin kaikista sitoutuneimmat ja tyytyväisimmät ihmiset löytyvät Intiasta, Meksikosta ja Arabiemiraateista. Sen sijaan kaikista tyytymättömimmät ja ei-sitoutuneimmat ihmiset löytyvät Ransakasta, Espanjansta ja Belgiasta. Viime aikaisten Suomessa puhuttaneiden YT-keskustelujen perusteella tätä ei voida pitää kovin hyvänä uutisena esimerkiksi Nokialle.

 

Kirjoitus perustuu Steelcasen julkaisemaan tutkimusraporttiin henkilöstön sitoutumisesta ja globaalista työyhteisöstä. Lataa Steelcasen koko raportti itsellesi Täältä.