Fokusoitunut johtaja – Mitä se tarkoittaa?

18 - marraskuun - 2016 Matti Niemistö

Nykypäivän todellisuudessa informaation määrä kasvaa kiihtyvällä tahdilla. Kognitiiviset kykymme käsitellä tätä tietomäärää eivät pysy perässä. Daniel Goleman pureutuu artikkelissaan The Focused Leader ydinkysymykseen siitä mitä fokusointi ylipäätään tarkoittaa ja mitä johtajalta, varsinkin menestyvältä johtajalta, vaaditaan.

Daniel jakaa fokuksen kohteen kolmeen pääryhmään:

  1. Fokus itseen (itsetuntemus, itsekontrolli)
  2. Fokus toisiin (empatiakolmio)
  3. Fokus ympäröivään maailmaan (nykyiset ja tulevat mahdollisuudet)

Johtajan tehtävänä on tasapainoilla näiden kolmen ryhmän välillä. Liiallinen panos yhteen alueeseen toisten kustannuksilla ei vie kohti haluttua päämäärää. Yhteenvetona menestyvä johtaja on kosketuksissa tunteisiinsa, pystyy kontrolloimaan impulsejaan, on tietoinen miten toiset näkevät hänet ja mitä he tarvitsevat, pystyy sulkemaan häiriöt pois näkökentästä sekä osaa antaa mielensä vaeltaa vapaasti ilman ennakkoluuloja ja -asenteita. Ei mikään helppo yhtälö, onneksi näitäkin taitoja voi opetella!

Lue Daniel Golemanin koko artikkeli Harvard Business Review:n sivuilta.