Kehittyminen johtajana – johtajan tulikoe

Kehittyminen johtajana
29 - marraskuun - 2016 Matti Niemistö

Kehittyminen johtajana

Miten johtajaksi kasvetaan ja mikä ero on menestyvällä ja keskinkertaisella johtajalla? Näihin kysymyksiin Warren Bennis ja Robert J. Thomas pyrkivät vastaamaan artikkelissaan Johtajan Tulikoe, jossa pohditaan mitä kehittyminen johtajana oikein vaatii.

Useasti ajatellaan, että hyvällä johtajalla on jotenkin maaginen kyky määrittää visio tai älykkyydellään määrittää polku miten tavoitteisiin päästään ja tämä saa muut ihmiset sitoutumaan yhteiseen tavoitteeseen ja tekemään lujasti töitä sen eteen.

Tutkimuksissaan Bennis ja Thomas ovat kuitenkin huomanneet, että tämä yksin riitä. Monella keskinkertaisesti menestyvällä johtaja voi olla hyvinkin älykäs ja he voivat omata hyvin vahvan vision tavoiteltavasta päämäärästä. Mikä siis määrittää hyvän johtajan?

Vaikeuksista voittoon

Bennis ja Thomas päätyvät esittämään, että hyväksi johtajaksi kasvetaan tulikokeen kautta. Tulikoe, erittäin vaativa ja kasvattava kokemus, erottaa jyvät akanoista ja vaikeasta tilanteesta selviävät johtajat nousevat uudelle tasolle. Tulikoe voi esiintyä useassa eri muodossa, esimerkiksi vihan tai ennakkoluulojen kohtaamisena, henkilökohtaisen kriisinä tai haastavan, työhön liittyvän, tilanteen muodossa. Se mikä erottaa jyvät akanoista on henkilön kyky suhtautua vastoinkäymiseen. Murtuuko paineen alla vai löytääkö vastoinkäymisestä eväitä henkilökohtaiseen kasvuun. Kasvun askeleet:

  1. Opi erilaisuudesta: Ennakkoluulojen ja vihan kokeminen ja niistä oppiminen
  2. Kestä yli synkkien aikojen: Henkilökohtaisesta kriisistä selviäminen
  3. Hioudu paineessa: Haastavista tilanteista selviäminen ja niistä oppiminen

Näiden haastavien tilanteiden kohtaaminen ja niistä selviäminen entistä vahvempana vaatii johtajalta ominaisuuksia kuten:

  1. Kyky saada ihmiset mukaan yhteiseen päämäärään
  2. Yksilöllinen ja vakuuttava ilmaisu
  3. Suoraselkäisyys
  4. Kyky sopeutua. tilanteen ymmärtäminen ja kovuus

Samat ominaisuudet, jotka auttavat ihmistä selviämään hankalista tilanteista sen sijaan että murskautuisi paineen alla. Tämä auttaa sananlaskun mukaan vaikeuksista voittoon, auttaa ei pelkästään selviämään vaikeasta paikasta vaan oppimaan siitä ja kasvamaan ihmisenä entistä vahvemmaksi, määrätietoisemmaksi ja sitoutuneemmaksi kuin koskaan. Todellista johtajuutta on löytää mahdollisuuksia siellä missä muut vaipuvat epätoivoon.

Lue koko artikkeli täältä: Harvard Business Review – Crucibles of Leadership