Motivaatiosta menestykseen

05 - toukokuun - 2015 Matti Niemistö

Mikä motivoi ja innostaa tekemään parhaansa?

 

Kannustuksella ja motivoinnilla on oman tärkeytensä menestymiselle.  Tarvitaan myös sisäistä intoa ja halua menestymiseen. Sisäinen motivaatio on paikka, jossa työntekijän arvostama henkilökohtainen hyvinvointi ja työnantajan arvostama työtulos kohtaavat. Frank Martelan mukaan sisäisen motivaation lähteinä neljä alla olevaa ovat tärkeimpiä.

1) Vapaaehtoisuus

Ihminen tarvitsee kokemuksen siitä, että se, mitä hän tekee, on lähtöisin hänestä itsestään. Ei ulkoisista paineista tai ulkoisesta kontrollista.

2) Kyvykkyys

Kokemus siitä, että saa asioita aikaan ja on taitava siinä, mitä tekee.

3) Sosiaalinen ulottuvuus

Jos työporukka on hyvä, se imaisee mukaansa, vaikka itse työ olisikin tympeää.

4) Hyvän tekeminen

Tunne, että tekee toisille ihmisille hyvää ja saa myönteistä aikaan.

Henkilöstön kokemuksen keräämisellä ja kokemuksen mittaamisella,  voidaan nähdä mitkä asiat ovat ihmiselle tärkeitä. Onko vuorovaikutus työyhteisössä kunnossa, saanko oman ääneni kuuluviin ja huomataanko se mitä olen työssäni tehnyt, missä olen onnistunut, ja kuulunko tähän porukkaan.

Yrityksen toimintatapoihin ja  arkisiinkin rutiineihin voidaan tehdä muutoksia näiden kerättyjen kokemusten perusteella, esimerkiksi voidaan lisätä häiriöntä tilaa keskittymistä vaativiin tehtäviin tai tuoda uusia välineitä vuorovaikutuksen tehostamiseen.

Henkilöstökokemusta voidaan siten johtaa, ja sitä pitää johtaa kohtaamaan haasteet ja mahdollisuudet –  jokaisessa työyhteisössä henkilöstön kokemuksella ja motivaatiolla on merkitystä – menestykseen tarvitaan kannustava johtaminen ja innostuneisuuden asenne.