Palvelut

Palvelumme pähkinän kuoressa

motiMind on erikoistunut tuottamaan henkilöstö- ja asiakastiedon keräämisen ja analysoinnin ratkaisuja perinteisistä kyselytutkimuksista jatkuvan tiedon keruuseen ja räätälöityihin ohjelmistoihin.

Happotesti

Yleiskuva organisaatiosi tuloksentekokyvystä kahdessa viikossa

Happotesti on nopea ja kustannustehokas kyselytutkimus, jonka avulla tunnistat liiketoiminnan kasvun kannalta kriittisimmät pullonkaulat ja orastavat mahdollisuudet. Selkeä raportti kertoo organisaationne vahvuusalueet sekä sisältää konkreettiset toimenpidesuositukset ongelmallisten osa-alueiden kehittämiseksi. Happotesti sopii erityisesti organisaatioille, jotka eivät ole aiemmin tehneet henkilöstötutkimusta tai edellisestä tutkimuksesta on yli vuosi.

Kysy lisää

Kyselytutkimukset

Tarkka näkemys liiketoiminnan jarruista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista

Henkilöstö- ja asiakastutkimuksien sisällön suunnittelussa painotamme liiketoiminnan kasvun ja kehityksen kannalta kriittisimpiä tekijöitä. Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä säästämään aikaa ja rahaa johtamiseen liittyvissä henkilöstöhallinnon asioissa. Kyselytutkimuksia on hyödynnetty esimerkiksi

Pulssimittaukset

Säännöllinen tilannekuva jatkuvan parantamisen toimintamallin tukena

Organisaatioille, joiden toimintamalliin sopii tiedon nopea hyödyntäminen, tarjoamme räätälöityjä jatkuvan tiedonkeruu ratkaisuja. Tietoa on mahdollista sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti tarpeenne mukaan. Näin voidaan luoda hyvin monimuotoisia tiedonkeruuratkaisuja, joissa toiminnan kannalta kriittistä tietoa kerätään päivä, viikko ja kuukausitasolla ja raportointi tapahtuu teille sopivalla syklillä.

Jatkuvan tiedonkeruun ratkaisuja on hyödynnetty esimerkiksi

Räätälöidyt ohjelmistot

Asiakastarpeen mukaan suunnitellut ja toteutetut ohjemistoratkaisut

Organisaatiot, joille oleellinen osa liiketoimintaa on henkilöstö- ja asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen toteutamme kokonaisia ohjelmistoprojekteja vaatimusmäärittelystä testattuun toteutukseen. Olemme erikoistuneet mobiiliteknologian tarjoamien mahdollisuuksien sekä suostuttelevan teknologian hyödyntämiseen.

Esimerkkejä räätälöidyistä toteutuksistamme