Services

Our services in a nutshell

motiMind has specialised in turning employee and customer insights into actionable business development steps. We provide data collection and analysis services from ranging from traditional employee and customer surveys to sophisticated real-time data collection and customised software solutions.

AcidTEST

Overview of your organisations productivity capabilities in two weeks

AcidTEST is quick and affordable survey which helps you to pinpoint the most critical issues preventing business growth as well as identifying key future possibilities. Informative report highlights your organisations strengths and possible weaknesses and provides concrete suggestions how problematic areas can be enhanced. AcidTEST is suitable for organisations who have not conducted employee surveys earlier or it has been conducted over a year ago.

More information

Reseach Surveys

Tarkka näkemys liiketoiminnan jarruista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista

Henkilöstö- ja asiakastutkimuksien sisällön suunnittelussa painotamme liiketoiminnan kasvun ja kehityksen kannalta kriittisimpiä tekijöitä. Tavoitteena on auttaa asiakkaitamme parantamaan tuottavuutta sekä säästämään aikaa ja rahaa johtamiseen liittyvissä henkilöstöhallinnon asioissa. Kyselytutkimuksia on hyödynnetty esimerkiksi

Pulssimittaukset

Säännöllinen tilannekuva jatkuvan parantamisen toimintamallin tukena

Organisaatioille, joiden toimintamalliin sopii tiedon nopea hyödyntäminen, tarjoamme räätälöityjä jatkuvan tiedonkeruu ratkaisuja. Tietoa on mahdollista sekä sisällöllisesti että aikataulullisesti tarpeenne mukaan. Näin voidaan luoda hyvin monimuotoisia tiedonkeruuratkaisuja, joissa toiminnan kannalta kriittistä tietoa kerätään päivä, viikko ja kuukausitasolla ja raportointi tapahtuu teille sopivalla syklillä.

Jatkuvan tiedonkeruun ratkaisuja on hyödynnetty esimerkiksi

Räätälöidyt ohjelmistot

Asiakastarpeen mukaan suunnitellut ja toteutetut ohjemistoratkaisut

Organisaatiot, joille oleellinen osa liiketoimintaa on henkilöstö- ja asiakastiedon kerääminen ja hyödyntäminen toteutamme kokonaisia ohjelmistoprojekteja vaatimusmäärittelystä testattuun toteutukseen. Olemme erikoistuneet mobiiliteknologian tarjoamien mahdollisuuksien sekä suostuttelevan teknologian hyödyntämiseen.

Esimerkkejä räätälöidyistä toteutuksistamme